عنوان خدمت

تست آنتی باکتریال جهت شناسایی انواع خاص باکتریایی

شناسه خدمت
16051490121
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تست آنتی باکتریال (جهت شناسایی انواع خاص باکتریایی)

مدارک مورد نیاز

درخواست متقاضی

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
10 روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
حداکثر 2 بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
1.500.000 ریال به ازای هر نمونه
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوژی- آقای دکتر فرهنگی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین