عنوان خدمت

تحلیل داده هاي متابولوميكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

شناسه خدمت
16051490109
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

تحلیل داده هاي متابولوميكس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

مدارک مورد نیاز

طرح مصوب و يا پروپوزال دانشجويي

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
3 روز
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112140
اطلاعات مسئول پاسخگو
زیبا اکبری
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین