عنوان خدمت

انجام تست MTT assay در بخش نانو بیوتکنولوژی

شناسه خدمت
16051490124
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

MTT Assay

مدارک مورد نیاز

درخواست

مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری 2- انجام خدمت 3- ارائه خدمت یا پاسخ نتیجه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک هفته
ساعات ارائه خدمت
اداری (8 الی 16)
تعداد بار مراجعه حضوری
یکبار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
از 3.000.000 ریال تا 6.000.000 ریال به ازای هر سنجش
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112265-66
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش نانوبیوتکنولوی - آقای دکتر چیانی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین