عنوان خدمت

انجام تست های هلیکوباکتر پیلوری

شناسه خدمت
16021491102
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انجام تست سرولوژی هلیکوباکترپیلوری (انجام این تست ها منجر به تشخیص آلودگی فرد با میکروب هلیکوباکتر پیلوری می شود)

مدارک مورد نیاز

معرفی نامه از مراکز بالینی / تحقیقاتی / فردی

مراحل گردش کار

1- درخواست آنلاین یا تماس با آزمایشگاه و هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه 2- مراجعه حضوری در روز و ساعت تعیین شده 3- انجام خونگیری از فرد متقاضی 4- جداسای سرم فرد 5- انجام تست الایزا روی سرم فرد 6- تماس با مرکز بعد از یک هفته و اعلام نتیجه تست

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک الی دو هفته
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
1
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
02164112478 :مریم اسماعیلی
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش زیست فناوری پزشکی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین