عنوان خدمت

انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده از بیماران

شناسه خدمت
16021490100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

انجام آزمایشات ضد قارچی بر روی نمونه های ارسالی

مدارک مورد نیاز

در خواست کتبی ،تقاضای مراجعین از طریق پست الکترونیکی و یا نوبت دهی الکترونیکی

مراحل گردش کار

1-مکاتبه کتبی با معاونت پژوهشی انستیتو پاستور 2- ارجاع در خواست به بخش قارچ شناسی 3- واریز وجه آزمایش به حساب در آمدهای اختصاصی انستیتو 4- دریافت اصل فیش پرداختی به همراه نمونه 5- انجام آزمایشات ضد قارچی بر اساس پروتکل های استاندارد 6- ارائه پاسخ کتبی به شرکت مربوطه

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
2 ساعت در روز
ساعات ارائه خدمت
8 الی 16
تعداد بار مراجعه حضوری
دو بار
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
5.000.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112193
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش قارچ شناسی - دکتر رزاقی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین