عنوان خدمت

ارائه خدمات واکسیناسیون

شناسه خدمت
16021489100
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

ارائه خدمات واکسیناسیون

مدارک مورد نیاز

مستندات مربوط به سابقه واکسیناسیون

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
روزانه
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
1
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112366
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش واکسیناسیون - دکتر حضرتی
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین