عنوان خدمت

آزمايش اندازگيري فلزات سنگين به روش جذب اتمي

شناسه خدمت
16051490105
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت

آزمايش اندازگيري فلزات سنگين به روش جذب اتمي

مدارک مورد نیاز

درخواست جهت پايان نامه دانشجويي و انجام طرحهاي مصوبه

مراحل گردش کار

جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت
یک روز
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
هزینه ارائه خدمت(به ریال)
200.000 ریال
نحوه دسترسی به خدمت
آدرس اینترنتی(تحویل خدمت)
نوع خدمت
سامانه مدیریت خدمات دولت
تحویل خدمت (پیگیری خدمت)
پست الکترونیک
تلفن گویا یا مرکز تماس
021-64112105
اطلاعات مسئول پاسخگو
بخش بیوشیمی -مهندس سیف الدین جوادیان
شناسنامه خدمت
نحوه دسترسی به شکایت از خدمت
نظرسنجی
بیانیه سطح توافق خدمت

سیستم چت آنلاین