معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

نام: دکتر میرداود

نام خانوادگی: عمرانی

تلفن:66465136 (21-98+)  

پست الکترونیکیd.omrani@pasteur.ac.ir

آدرس: تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

   

 

 

 

 

سیستم چت آنلاین