سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش

نام: دکتر دلارام 

نام خانوادگی: درود 

تلفن:66969297(21-98+)  

پست الکترونیکی:   d_doroud@pasteur.ac.ir                                     

آدرس: تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

سیستم چت آنلاین