معاون تحقیقات، فناوری و آموزش

 


        نام
: دكتر سعيد

        نام خانوادگی: بوذري

        تلفن:66969297(21-98+)  

        پست الکترونیکی:  bouzari@pasteur.ac.ir ، saiedbouzari@yahoo.com

        آدرس: تهران - خیابان پاستور - پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

 
 

         رزومه