اهداف آموزشي مرکز
 
  1. گسترش برنامه های آموزشی مرکز
  2. كمك به تربيت نيروي انساني محقق درزمينه های مرتبط بامیکروبیولوژی
  3. تبادل دانشجو بامراكزعلمي داخل وخارج کشور
  4. ارتقای سطح اگاهی عمومی
  5. استفاده بهینه ازفضای مجازی برای توسعه خدمات آموزشی
  6. افزایش توانمندی اداری، علمی و مهارتی افراد
  7. درآمدزایی برای مرکز

برنامه های آموزشی مرکز

 

ردیف
موضوع
1
برگزاری دوره های اموزش حضوری
 
2
ایجاد دوره های آموزش از راه دور
 

 

کمک به تولید محتوای مکتوب و الکترونیکی در رشته های مرتبط

 

توانمندسازی مدیران، کارشناسان و دانشجویان از طریق آموزش

 

تهیه کلیپ های آموزشی

 

مشارکت در تهیه فیلم های بلند و مستند آموزشی

 

ایجاد مرکز کاراموزی و کاروزی برای علاقمندان

 

همکاری در تجلیل از اساتید برتر کشور در رشته های مرتبط
 

 

آموزش اصول مالکیت فکری، مالکیت فکری و توسعه شرکت

 

10 
تلاش برای درامدزایی از طریق خیرین در امر آموزش
11
مشارکت در جلسات تصمیم گیری و سیاستگزاری