نام: دکتر مرتضی 

نام خانوادگی: کریمی پور

 

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

 

تلفن: 66480780

 

پست الکترونیک:    mortezakarimi@pasteur.ac.ir  

سیستم چت آنلاین