مدیر گروه تحقیقات بالینی

 

 

نام: دکتر آمیتیس 

نام خانوادگی: رمضانی

آدرس: تهران - خیابان پاستور- پلاک 69 - انستیتو پاستور ایران

تلفن: 21-64112812  

پست الکترونیک:        amitisramezani@hotmail.com

 

سیستم چت آنلاین