نام: دکتر سهیلا 

 

نام خانوادگی: اژدری

 

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

 

تلفن: 64112840

 

پست الکترونیک:            ajdsoh@pasteur.ac.ir

سیستم چت آنلاین