انستیتو پاستور ایران با هدف اصلی ارائه خدمات بهداشتی به جامعه به ویژه ایمن سازی و مبارزه با بیماریهای واگیر در سال 1299 هجری شمسی تاسیس گردید. در طی یک قرن فعالیت، امر خدمت رسانی به عموم مردم شریف ایران و نیز مهاجرین اتباع کشورهای دیگر رویه ای بوده که توسط بخشهای مختلف انستیتو مورد اهتمام قرار گرفته است. در این راستا با تلاش متخصصین این مجموعه بخش ها و آزمایشگاه های تخصصی از جمله آزمایشگاه های مرجع کشوری و آزمایشگاه های همکار مرجع کشوری دایر گردید تا پاسخگوی انجام آزمایشات ویژه ای باشند که غالباً در مراکز دیگر در کشور قابلیت انجام آنها وجود ندارد. 

در راستای متمرکز کردن خدمت رسانی در اواخر سال 1383 جلسات کارشناسی آغاز به کار کرد. سرانجام بعد از کارشناسی های فراوان در بیست چهارمین جلسه هیات امنای انستیتو به تاریخ 04/05/1385 تاسیس مرکزی به نام کلینیک و آزمایشگاههای خدمات تخصصی سلامت به تصویب رسید. متعاقباً آئین نامه اجرایی در جلسات کارشناسی دیگر تدوین و در ششمین جلسه کمسیون دائمی انستیتو به تاریخ 23/4/88 مطرح و مصوب گردید.

هم اکنون در راستای اجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور این مدیریت به عنوان متمرکز کننده ارائه خدمات به مراجه کنندگان عزیز فعالیت می نماید.

سیستم چت آنلاین