• فعالیت های آموزشی 

- تدریس درس ویروس شناسی پزشکی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- تدریس واحد عملی ویروس شناسی

- تدریس طراحی واکسن

- تدریس بیولوژی سلولی و مولکولی

- تربیت کارآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف

- برگزاری سمینارهای درون بخشی و ژورنال کلاب

- برگزاری دوره های آموزشی ادواری برای آموزش تکنیکهای جدید و بازآموزی همکاران بخش

  • آموزش دستوالعمل های ایمنی کار در بخش

 

  • مدرسه تابستانی:
  •  

            برگزاری سالانه مدرسه تابستانی انستیتو پاستورایران از سال 1388 در قالب 3 بسته آموزشی شامل مجموعه کارگاه‌های "تشخیص مولکولی انفلوانزا"، "تحقیق و توسعه واکسن انفلوانزا" و "اصول روش تحقیق و ایمنی زیستی کار با ویروس انفلوانزا"

 

  • عضویت اعضا در هیأت‌مدیره انجمن‌های تخصصی علمی و بوردهای تخصصی رشته‌های مختلف:
  •  

1.     عضویت در هیأت ‌مدیره انجمن ویروس‌شناسی ایران و هیأت تحریریه مجله ویروس‌شناسی ایران

2.     عضویت در  مجله ميكروب شناسي جندی شاپور به‌عنوان Asocciate Editor

3.     عضویت در  مجله تحقیقات واکسن به عنوان Editorial Board

4.     عضویت در کمیته متناظر ISIR/TC34/SC16  سازمان ملی استاندارد ایران

5.     عضو كارگروه سلولهاي بنيادي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري

 

  •  راه اندازی دو شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی بخش انفلوانزا تحت عنوان : 
  •  

1) شرکت واکسن فناور پارس (توليد كننده انواع ادجوانت ها)