اهم فعالیت‌های بخش در راستای خدمات تخصصی

 

 • تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی سطحی – جلدی
 • تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی زیر جلدی
 • تشخیص روتین و مولکولی عفونت‌های قارچی سیستمیک
 • تعیین حساسیت دارویی قارچ‌های بیماری‌زای جداسازی شده از نمونه‌های بالینی
 • تهیه بانک زیستی قارچ‌های بیماری‌زا
 • شناسایی مولکولی قارچها و طبقه بندی آنها

 

تعداد طرح‌های مصوب در 5 سال گذشته:  7 طرح


تعداد مقالات علمی انگلیسی در 5 سال گذشته:  40 مقاله

 

تعداد مقالات فارسی در 5 سال گذشته:  15 مقاله

 

عضویت اعضا در هیأت‌مدیره انجمن‌های تخصصی علمی و بوردهای تخصصی رشته‌های مختلف

 

 1. انجمن قارچ شناسان اروپایی
 2. انجمن جهانی دامپزشکی
 3. انجمن بین‌المللی قارچ‌شناسی انسانی و حیوانی
 4. هیأت تحریریه مجلات بین‌المللی و داخلی
 5. عضویت در بورد تخصصی و هیأت ممتحنه قارچ‌شناسی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 6.  

تعداد کارگاه‌های آموزشی برگزارشده در 5 سال گذشته: 10 کارگاه