شبکه انستیتو پاستورRIIP

 

شبکه ی بین المللی پاستور (RIIP)،  مجموعه ای است متشکل از 33 شعبه در 26 کشور که بر اساس آرمان ها و اهداف مشترکی مشغول به فعالیت می باشند. شالوده ی این مجموعه ی علمی بر پایه ی ساختار اصلی این شبکه متشکل از محققان و نیروهای انسانی بنیان نهاده شده است.
شبکه ی بین المللی پاستور به دانشمندان امکان شرکت در موضوعات تحقیقاتی در نواحی مختلف بومی را می دهد که نهایتا" با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجارب حاصل از آن امکان سرمایه گذاری در توسعه ی هر چه بیشتر گروه های تحقیقاتی خصوصا" طی چهار سال گذشته شده است.

شبکه بین المللی انستیتو پاستور(RIIP)

 

سایت شبکه بین المللی پاستورها 

 

RIIP News

 

معرفی انستیتوهای پاستور عضو RIIPسیستم چت آنلاین