مناقصه / مزایده (سال 1400)

 
 

دریافت فایل

وضعیت مناقصه/مزایده

 

شماره مناقصه

روزنامه

تاریخ مناقصه/مزایده

آگهی مناقصه/مزایده

موضوع

مناقصه/مزایده

ردیف

 

 دانلود

نهایی گردید ولی مجددا تجدید شد

 

2000003034000001

 

 

مردم سالاری

دنیای اقتصاد

1400/4/14 

 

یک مرحله ای

 

واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور به صورت حجمی

 

 

1

 

 دانلود

نهایی

 

2000003034000002

مردم سالاری

دنیای اقتصاد

 

1400/6/1

 

 

یک مرحله ای

واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور به صورت حجمی

 

2

 

دانلود

 

تجدید در نیمه دوم بهمن 1400

 

2000003034000003

دنیای جوان

ایران

 

1400/9/3

 

 

یک مرحله ای

واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع

 

3

 

دانلود 

 

نهایی

 

 

مهد تمدن

کیهان

 

 

یک مرحله ای

 

مزایده 5 دستگاه خودرو

 

 

4

 

دانلود

 

 

2000003034000004

مملکت

جام جم

 

1400/9/16 

 

دو مرحله ای

 

فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران برای اجرای عملیات اسکلت بتنی

 

 

5

سیستم چت آنلاین