لیست دانشجویان دکترای تخصصی

مرضیه عمرانی

نام دانشجو

دکترای تخصصی فیتوشیمی

مقطع تحصیلی

مطالعه و بررسی فیتوشیمیایی برخی گیاهان بومی ایران به منظور بررسی اثر آنها بر مسیر مولکولی چرخه زندگی ویروس آنفولانزا و مدل سازی مولکولی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر پروانه مهربد ، دکتر صمد نژادابراهیمی

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1399

سال

 

حدیثه شکوهی

نام دانشجو

دکترای تخصصی

مقطع تحصیلی

تأثیر ترکیبات آنیونی بربار ویروس انفلوانزا با تأکید بر پاسخ های التهابی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر پروانه مهربد

اساتید همکار

دانشگاه پردیس تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

آیلار صباغی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی پاسخ­های ایمنی موضعی و سیستماتیک القاء شده از طریق مسیر اینترانازال با استفاده ازGamma irradiated vaccine  به همراه IL-28B بعنوان ادجوانت بر علیه ویروس آنفلوانزا.

 

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

آزاده علیشاهی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی قابلیت القای پاسخ­های ضد ویروسی وایروزوم­ حاوی نواحی حفاظت شده ژن ماتریکس ویروس آنفلوانزا

 

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

سمانه رستمی نیا

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی تاثیر DNA واکسن بیان کننده CTL پلی توپ های حفاظت شده ی ویروس آنفولانزا به همراه فاکتور محرک MYD88 بر پاسخ های ایمنی و الگوی بیانی گیرنده های شبه تول

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

فاطمه کریمی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت واکسن زيرواحدي حاصل از پروتئین های حفاظت‌ شده ي HA2   و NP ویروس آنفلوانزا و ارزیابی ایمنی زایی آن در ترکیب با همیار MF59 در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر راضیه نظری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

مریم صالح

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

تولید پروکاریوتی پروتئین کایمر واجد نواحی حفاظت شده هماگلوتینین، ماتریکس پروتئین و نوکلئوپروتئین ویروس انفلوانزا(A/H1N1)و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل موشی

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکتر جمیله نوروزی، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

علی ترابی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت کوکتل واکسن واجد پروتئین های حفاظت‌ شده ي ویروس انفلوانزا و ارزیابی ایمنی زایی آن در ترکیب با همیار سوکروز استر در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر بهرخ فرهمند، دکتر محمدرضا ذوالفقاری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

مهدی صمدی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی درمان ترکیبی ویروس انکولیتیک  RSV و HDACi در مدل موشی برای درمان سرطان ایجاد شده توسط ویروس HPV.

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی، دکتر وحید سلیمی

اساتید همکار

علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

محسن کشاورز

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی قابلیت ضد توموری سلولهای بنیادی حامل ویروس بیماری نیوکاسل در مدل موشی سرطان دهانه رحم حاصل از پاپیلوما ویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر حسین کیوانی، دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

علوم پزشکی ایران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

بهزاد پورحسین

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی قابلیت درمانی DNA واکسن بیان کننده ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 ادجوانت شده با اینترلوکین­های 18 و MDA-7/IL-24 در موش توموری C57BL/6

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی، دکتر شهره شاه محمودی

اساتید همکار

علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

 

عاطفه محبی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ارزیابی تغییرات ژنتیکی هماگلوتینین ویروس­های انفلوانزای((H1N1 جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی در سال 1394 و بررسی کارایی واکسن انفلوانزا با آنالیز مولکولی و پاسخ آنتی بادی در مدل حیوانی در ایران

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکتر عباس جمالی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

 

محمد تقی مرادی

نام دانشجو

دکترای تخصصی پژوهشی ویروس شناسی پزشکی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر ، مکانیسم و خواص فیتوشیمیایی چند گیاه دارویی بر ویروس آنفلوانزا نوع A و فرموله کردن موثرترین آنها به منظور تهیه دارویی گیاهی موثر بر این ویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر علی کریمی، دکتر محمود رفیعیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

مهدی راه پیما

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

کلونینگ و بیان ژن گلیکو پروتیین  Gn ویروس عامل بیماری تب کریمه  کنگو در باکیلوویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکترعلیرضا سمرباف زاده

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 


زهرا کیان مهر

نام دانشجو

دکترای تخصصی بیوشیمی

مقطع تحصیلی

تولید HPV16-VLP  در سیستم بیانی باکیولوویروس و تولید DNA vaccine HPV16-L1  به منظور ارزیابی ایمنی القاء شده به همراه همیار LPS  باکتری بروسلا آبورتوس در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سوسن کبودانیان اردستانی، دکتر حوریه سلیمانجاهی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

امید چاوشیان

نام دانشجو

دکتری تخصصی در رشته داروسازی گرایش فارماسیوتیکس

مقطع تحصیلی

فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی ایمنی زایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن های انگل لیشمانیا ماژور در مدل موشی بالب/سی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمود رضا جعفری، دکتر علی بدیعی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

علی اصغر عبدلی کولانکوه

نام دانشجو

دکترای ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بکارگیری استراتژی جدید ساخت واکسن نانوکایمروایروزومی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر حوریه سلیمان جاهی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

 

مریم اسقائی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

کلون نمودن ژن M2 ویروس انفلوانزای تیپ A و بیان آن در سلولهای یوکاریوتی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر منوری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

علوم پزشکی ایران

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

 

 

بهرخ فرهمند

نام دانشجو

دکترای تخصصی ژنتیک انسانی

مقطع تحصیلی

بیان گلیکوپروتئین غشایی (HA) ویروس آنفلوانزا در E. coli نوترکیب(مجهز به سیستم آنزیمی N-گلیکوزیلاسیون)

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر مهوش خدابنده

اساتید همکار

مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

سولماز دهقان

نام دانشجو

دکترای تخصصی داروسازی

مقطع تحصیلی

بررسی اثرایمنی زایی مخاطی و سیستمیک چند سامانه نانوسفری و ادجوانت ، پس از تجویز ویروس بینی کامل غیرفعال شده آنفلوانزا در خرگوش

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر محسن تفقدی

اساتید همکار

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

عباس جمالی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

تولید ناقل بیانی ژن نوکلئوپروتئین آنفلوانزا وارزیابی واستفاده از اینترلوکین 12 و نالوکسان در افزایش کارایی پاسخ های ایمنی ضد عفونت آنفلوانزا  در مدل موش عادی و دیابتی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر حوریه سلیمانجاهی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

شهلا شاهسوندی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

مقطع تحصیلی

بیان ژن هماگلوتینین ویروس انفلوانزا تحت حاد (H7N2) پرندگان در سیستم با کولوویروس و بررسی کاربرد آن در تشخیص

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر علی هاتف سلمانیان، دکتر شیرین مسعودی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

آرش  قلیانچی لنگرودی 

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

مطالعه مولکولی ژن کامل هماگلوتینین ویروس انفلوانزای تحت تیپ H9N2 جدا سازی شده از جوجه های گوشتی استان تهران تا سال 1386

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1387

سال

 

 

 لیست دانشجویان دکترای تخصصی

مرضیه عمرانی

نام دانشجو

دکترای تخصصی فیتوشیمی

مقطع تحصیلی

مطالعه و بررسی فیتوشیمیایی برخی گیاهان بومی ایران به منظور بررسی اثر آنها بر مسیر مولکولی چرخه زندگی ویروس آنفولانزا و مدل سازی مولکولی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر پروانه مهربد ، دکتر صمد نژادابراهیمی

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1399

سال

 

حدیثه شکوهی

نام دانشجو

دکترای تخصصی

مقطع تحصیلی

تأثیر ترکیبات آنیونی بربار ویروس انفلوانزا با تأکید بر پاسخ های التهابی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر پروانه مهربد

اساتید همکار

دانشگاه پردیس تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

آیلار صباغی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی پاسخ­های ایمنی موضعی و سیستماتیک القاء شده از طریق مسیر اینترانازال با استفاده ازGamma irradiated vaccine  به همراه IL-28B بعنوان ادجوانت بر علیه ویروس آنفلوانزا.

 

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

آزاده علیشاهی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی قابلیت القای پاسخ­های ضد ویروسی وایروزوم­ حاوی نواحی حفاظت شده ژن ماتریکس ویروس آنفلوانزا

 

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

سمانه رستمی نیا

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی تاثیر DNA واکسن بیان کننده CTL پلی توپ های حفاظت شده ی ویروس آنفولانزا به همراه فاکتور محرک MYD88 بر پاسخ های ایمنی و الگوی بیانی گیرنده های شبه تول

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

فاطمه کریمی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت واکسن زيرواحدي حاصل از پروتئین های حفاظت‌ شده ي HA2   و NP ویروس آنفلوانزا و ارزیابی ایمنی زایی آن در ترکیب با همیار MF59 در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر راضیه نظری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

مریم صالح

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

تولید پروکاریوتی پروتئین کایمر واجد نواحی حفاظت شده هماگلوتینین، ماتریکس پروتئین و نوکلئوپروتئین ویروس انفلوانزا(A/H1N1)و بررسی ایمونوژنیسیته آن در مدل موشی

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکتر جمیله نوروزی، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

علی ترابی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت کوکتل واکسن واجد پروتئین های حفاظت‌ شده ي ویروس انفلوانزا و ارزیابی ایمنی زایی آن در ترکیب با همیار سوکروز استر در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر بهرخ فرهمند، دکتر محمدرضا ذوالفقاری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

مهدی صمدی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی درمان ترکیبی ویروس انکولیتیک  RSV و HDACi در مدل موشی برای درمان سرطان ایجاد شده توسط ویروس HPV.

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی، دکتر وحید سلیمی

اساتید همکار

علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

محسن کشاورز

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی قابلیت ضد توموری سلولهای بنیادی حامل ویروس بیماری نیوکاسل در مدل موشی سرطان دهانه رحم حاصل از پاپیلوما ویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر حسین کیوانی، دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

علوم پزشکی ایران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

بهزاد پورحسین

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی قابلیت درمانی DNA واکسن بیان کننده ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 16 ادجوانت شده با اینترلوکین­های 18 و MDA-7/IL-24 در موش توموری C57BL/6

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی، دکتر شهره شاه محمودی

اساتید همکار

علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

 

عاطفه محبی

نام دانشجو

دکترای تخصصی میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ارزیابی تغییرات ژنتیکی هماگلوتینین ویروس­های انفلوانزای((H1N1 جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای تنفسی در سال 1394 و بررسی کارایی واکسن انفلوانزا با آنالیز مولکولی و پاسخ آنتی بادی در مدل حیوانی در ایران

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکتر عباس جمالی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

 

محمد تقی مرادی

نام دانشجو

دکترای تخصصی پژوهشی ویروس شناسی پزشکی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر ، مکانیسم و خواص فیتوشیمیایی چند گیاه دارویی بر ویروس آنفلوانزا نوع A و فرموله کردن موثرترین آنها به منظور تهیه دارویی گیاهی موثر بر این ویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر علی کریمی، دکتر محمود رفیعیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

مهدی راه پیما

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

کلونینگ و بیان ژن گلیکو پروتیین  Gn ویروس عامل بیماری تب کریمه  کنگو در باکیلوویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

 دکتر فاطمه فتوحی، دکترعلیرضا سمرباف زاده

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 


زهرا کیان مهر

نام دانشجو

دکترای تخصصی بیوشیمی

مقطع تحصیلی

تولید HPV16-VLP  در سیستم بیانی باکیولوویروس و تولید DNA vaccine HPV16-L1  به منظور ارزیابی ایمنی القاء شده به همراه همیار LPS  باکتری بروسلا آبورتوس در مدل حیوانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سوسن کبودانیان اردستانی، دکتر حوریه سلیمانجاهی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

امید چاوشیان

نام دانشجو

دکتری تخصصی در رشته داروسازی گرایش فارماسیوتیکس

مقطع تحصیلی

فرمولاسیون، تعیین خصوصیات و بررسی ایمنی زایی ویروزوم های حاوی آنتی ژن های انگل لیشمانیا ماژور در مدل موشی بالب/سی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمود رضا جعفری، دکتر علی بدیعی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

علی اصغر عبدلی کولانکوه

نام دانشجو

دکترای ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بکارگیری استراتژی جدید ساخت واکسن نانوکایمروایروزومی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر حوریه سلیمان جاهی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

 

مریم اسقائی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

کلون نمودن ژن M2 ویروس انفلوانزای تیپ A و بیان آن در سلولهای یوکاریوتی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر منوری، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

علوم پزشکی ایران

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

 

 

بهرخ فرهمند

نام دانشجو

دکترای تخصصی ژنتیک انسانی

مقطع تحصیلی

بیان گلیکوپروتئین غشایی (HA) ویروس آنفلوانزا در E. coli نوترکیب(مجهز به سیستم آنزیمی N-گلیکوزیلاسیون)

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر مهوش خدابنده

اساتید همکار

مرکز ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

سولماز دهقان

نام دانشجو

دکترای تخصصی داروسازی

مقطع تحصیلی

بررسی اثرایمنی زایی مخاطی و سیستمیک چند سامانه نانوسفری و ادجوانت ، پس از تجویز ویروس بینی کامل غیرفعال شده آنفلوانزا در خرگوش

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر محسن تفقدی

اساتید همکار

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

عباس جمالی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

تولید ناقل بیانی ژن نوکلئوپروتئین آنفلوانزا وارزیابی واستفاده از اینترلوکین 12 و نالوکسان در افزایش کارایی پاسخ های ایمنی ضد عفونت آنفلوانزا  در مدل موش عادی و دیابتی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر حوریه سلیمانجاهی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

شهلا شاهسوندی

نام دانشجو

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

مقطع تحصیلی

بیان ژن هماگلوتینین ویروس انفلوانزا تحت حاد (H7N2) پرندگان در سیستم با کولوویروس و بررسی کاربرد آن در تشخیص

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر علی هاتف سلمانیان، دکتر شیرین مسعودی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

آرش  قلیانچی لنگرودی 

نام دانشجو

دکترای تخصصی ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

مطالعه مولکولی ژن کامل هماگلوتینین ویروس انفلوانزای تحت تیپ H9N2 جدا سازی شده از جوجه های گوشتی استان تهران تا سال 1386

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1387

سال

 

 

 

 

 

لیست دانشجویان کارشناسی ارشد:

 

مرجان منوچهری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

بيان پروكاريوتي و تخليص پروتئين غشايي نوع 1 حفاظت شده ويروس انفلوانزا نوع A به منظور بكارگيري در ساخت مجموعه واكسن زيرواحدي

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر بهناز صفاری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

 

هانیه صفری

نام دانشجو

دکترای عمومی داروسازی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر ضد ویروسی بالقوه عصاره و فرکشن های گیاهان دارویی بادرنجبویه، مورد، علف چای و شیرین بیان در برابر ویروس آنفلوآنزا A

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر پروانه مهربد ، دکتر زهرا توفیقی

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

زینب ملایی

نام دانشجو

دکترای عمومی داروسازی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر ضد ویروسی بالقوه عصاره تام و فرکشن های گیاهان دارویی نمدار، بید و چای سبز و سیاه (تخمیر یافته) در برابر ویروس آنفلوآنزا A

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر پروانه مهربد ، دکتر زهرا توفیقی

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1398

سال

 

سمانه کوهستانی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

آنالیز فیلوژنتیک و مولکولی قطعه  HA ویروس‌های آنفلوانزای A (H1N1) جدا شده از بیماران ایرانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فریدا بهزادیان

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

علیرضا قلی پور

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ایمونوتراپی ویروس انکولیتیک به همراه  ژن  فیوژن ویروس RSV در  مدل توموری سرطان گردن رحم موش

 

عنوان پایان نامه/ رساله

استاد راهنما: دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال

 

زهرا اسداللهی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد زیست فناوری مولکولی

مقطع تحصیلی

آنالیز فیلوژنیک و مولکولی قطعه NS (غیر ساختاری) در ویروس انفلوانزای A (H1N1) جداشده از بیماران ایرانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فریدا بهزادیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1397

سال


محمد صنعت

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

سنجش اثر پروتئین آپوپتین و ادجوانت Toll-like receptor3 در DNA واکسن ویروس پاپیلومای انسانی-16 (HPV-16)

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

مهران ماهوتی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر تنظیمی و محافظتی پروبیوتیک  به همراه سایتوکین  GM-CSF  بر عفونت حاصل از ویروس انفولانزا  نوع A

عنوان پایان نامه/ رساله

استاد راهنما: دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد گیلان

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

 

الهه عبدالعلی پور

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر ضد توموری پروبیوتیک لاکتو باسیلوس کازئی(  (Lactobacillus casei بر روی سرطان دهانه ی رحم ناشی از ویروس HPV ، در مدل موشی C57

عنوان پایان نامه/ رساله

استاد راهنما: دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد گیلان

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

 

زیبا حاتمیان

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

بیان پروکاریوتیک فیوژن پروتئین نوکلئو پروتئین (NP)ویروس انفلوانزا نوع B

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فریدا بهزادیان

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1396

سال

 

 

سید مصطفی جلیلی کلور

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

آنالیز ایمونوانفورماتیک مدل کایمریک آنتی ژنM2 ویروس آنفلوانزاي نوعA  با آدجوانت مولکولی FliC طراحی، ساخت و بیان آن در E.coli

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فریدا بهزادیان

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1395

سال

 

فاطمه مرشدی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

کلونینگ و بیان کاست ژنی حاصل از اتصال ناحیه حفاظت شده پروتئین هم آگلوتینین (HAZ) و نوکلئوپروتئین (NP) ویروس آنفلوانزا A/H1N1 در سیستم بیانی اشرشیاکلی (E.coli)

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر جوادیان

اساتید همکار

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1395

سال

 

فاطمه خسروی نوده

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

تخلیص بخش پروتئین نو ترکیب هماگلوتینین انفلوانزا (HA1) و تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه آن جهت استفاده در مصارف سرولوژیک

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فریدا بهزادیان

اساتید همکار

صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1395

سال

 

مهدی علیخانی

نام دانشجو

کارشناس ارشد

مقطع تحصیلی

تخلیص نوکلئوپروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزاA  (H1N1 ) و تهیه پلی کلونال آنتی بادی علیه آن در خرگوش

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فریدا بهزادیان

اساتید همکار

صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1395

سال

 

علی ترابی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

ارزیابی استفاده از نانو حامل کایتوزان تیوله به عنوان همیار در افزایش ایمنی زایی واکسن آنفلوانزا به روش تجویز استنشاقی در مدل موشی Balb/c

عنوان پایان نامه/ رساله

خانم دکتر مهناز آذرنیا، آقای دکتر جمالی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال،دانشکده علوم زیستی گروه زیست شناسی جانوری

دانشگاه محل تحصیل

 1394

سال

 

محبوبه رمضان نیا

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

شناسایی و ارزیابی تیپ های ویروس انفلوانزا1-4 با تکنیک Real – Time RTPCR

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 

 

مریم علی محمد قلیچ خان

نام دانشجو

کارشناس ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

تشخیص همزمان ویروس های پارا انفلوانزای تیپ 1 تا 4 در مبتلایان به عفونت های تنفسی با روش PCR

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 

 

بهارک توسطی خیری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

بررسی و بهینه سازی رنگ امیزی نوکلئیک اسیدهای جدا شده توسط روش الکتروفورز ژل آگارز

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

دانشگاه پیام نور

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 

 

الهه ناظری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

ساخت و بیان کاست ژنی حاصل از اتصال نواحی حفاظت شده ی پروتئین هماگلوتینین HA2 دمین خارجی پروتئین ماتریکس به فرم سه تایی 3m2e ویروس انفلوانزا A/H1N1 و پروتیئنی شوک حرارتی HSP70 لیشمانیا ماژور در سیستم بیانی اشریشیاکلی E.coli

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر مهرداد هاشمی

اساتید همکار

واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 

 

شکوفه حاتمی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

کلونینگ و بیان پروتئین فیوژن حاصل از اتصال نوکلئو پروتئین NP ناحیه حفاظت شده ی پروتئین هماگلوتینین HA2 و سه کپی از دمین پروتئین ماتریک 3M2e ویروس انفلوانزا (H1N1)A در سیستم بیانی E.coli

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر مهرداد هاشمی

اساتید همکار

واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1394

سال

 

 

 

 

 

سمیه زمانی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه پروتئین HA2,M2 بیان شده در سیستم پروکاریوتی در راستای راه اندازی روش های سرولوژیک برای تشخیص آنفلوانزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر فاطمه محمدی

اساتید همکار

واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

سید فرید ساداتی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

مقطع تحصیلی

ادغام همزمان واکسن آنفلوانزا و الیگودزوکسی نوکلئوتیدهای COG درون نانو ذرات کیتوزان و بررسی کارایی آن در کاهش دوز واکسن آنفلوانزا در مدل موشی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر عباس جمالی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

محبوبه چلوی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکربولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی ترکیب آلمنیوم هیدروکساید و الیگودزوکسی نوکلئوتید های CPG  درون فورمولاسیون واکسن غیر فعال انفلوانزا به عنوان راهکار کاهش دوز واکسن انفلوانزا در مدل موشی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر عباس جمالی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

حدیثه شکوهی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی ایمنی پروتئین کایمر(3M2e-Hsp70) واجد پروتئین M2 ویروس انفلوانزا و پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) در مدل موشی balb/c به عنوان کاندید واکسن جامع

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر محمدرضا ذوالفقاری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

محمدعلی  قنبری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

مقطع تحصیلی

بارگذاری داروی سیس پلاتین درنا نوذرات لیپوزومی و بررسی کارایی آن بر روی رده سلولی HePG2 " کارسینومای کبد انسانی "

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر عظیم اکبرزاده

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد پرند

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

مهدی زندی دوست

نام دانشجو

کارشناسی ارشد گرایش شیمی آلی

مقطع تحصیلی

سنتز و بهینه سازی امولسیون های بر پایه پلی استر یا نانو ذرات بارگذاری شده با کورتیزون

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر راهبه امیری دهخوارقانی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

سعیده صادقی نشاط

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی ایمنی زایی ناحیه حفاظت شده پروتئین هماگلوتینین ویروس انفلوانزا نوع A در مدل موش

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات

دانشگاه محل تحصیل

1393

سال

 

 

عطیه اکبری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

جداسازی ، کلونینگ و بیان زیر واحد کوچک هماگلوتیینین ویروس انفلوانزا A/H1N1در سیستم بیان پروکاریوتی E.Coli

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر مهرداد هاشمی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

واحد تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

خدیجه اکبری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

جدا سازی و کلونینگ ژن (Siat7e (  ST6GalNacV از رده سلولی مشتق شده از تومور بدخیم بافت سینه به منظور بکار گیری در معلق سازی سلولهای مورد استفاده برای کشت ویروس انفلوانزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

هادی کرمی

نام دانشجو

کارشناس ارشد حشره شناسی

مقطع تحصیلی

راه اندازی کشت سلولی (Cell Culture ) آنوفل استغنسسی (Anopheles stephensi ) و ارزیابی تاثیر بازدارنده رشدMethoprene SGR   در کشت سلول سوش آزمایشگاهی هند و موش صحرایی بندرعباس

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمد علی عشاقی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

نجمه طاهری

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت یک وکتور بیانی واجد چندکپی از ژن ناحیه خارج سلولی پروتئین ماتریکس 2 ویروس انفلوانزاM2e متصل به ژن پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر حوریه سلیمانجاهی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم داروئی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

زینب یوسفی نجف آبادی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مولکولی

مقطع تحصیلی

بیان پروکاریوتیک فیوژن پروتئین نوکلئو پروتئین (NP)ویروس انفلوانزا با چاپرون مولکولی HSP70 به عنوان کاندید واکسن

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فریدا بهزادیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

فاطمه  نظام دوست

نام دانشجو

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

مقطع تحصیلی

بررسی بارگذاری کورتیکواستروئیدها بر روی ساختارهای با مقیاس نانو

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر راهبه امیری، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

عباس محمد پورلموکی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

جداسازی ژن (Siat7e (  ST6GalNacV انسانی مشتق شده از بافت توموز مغزی در راستای ساخت سازه بیانی به منظور بیان در MDCK

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

فاطمه سادات نظام خیر آبادی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی واکسن ژنی بیان کننده نوکلئوپروتئین NP انفلوانزا در القای ایمنی علیه ویروس انفلوانزا در موش های تحت استرس

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر عباس جمالی

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

ندا جلیلی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

ساخت و بیان سازه پروتئین فیوژن زیر واحد کوچک هماگلوتین (HA2) وسه کپی از دمین خارج سلولی پروتئین ماتریکس (3M2e) ویروس انفلوانزا A/N1N1 در سیستم بیان پروکاریوتی E.coli

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر بهرخ فرهمند، دکتر مهرداد هاشمی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

تهران پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

مینا  شفیع فر

نام دانشجو

کارشناسی ارشد ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

ارزیابی ایمونولوژیک DNA  واکسن بیان کننده M2 ویروس انفلوانزا ( پرایمر) و پروتئین M2 ( بوستر) در مدل موشی انفلوانزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر امیر قائمی، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

علوم پزشکی گلستان

دانشگاه محل تحصیل

1392

سال

 

 

سیاوش چلیپانی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت کتور بیانی کایمری حامل پروتئین M2 ویروس انفلوانزا و پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور در میزبان پروکاریوت

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

فاطمه روستا

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی اثرافزایش دهندگی عصاره بخش هوایی گیاه Echinacea purpurea برواکسن ژنتیکی ژن M2 آنفلوانزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

سید محمد علی علوی اصفهانی

نام دانشجو

کارشناس ارشد

مقطع تحصیلی

ساخت وکتور بیانی واجد ژن M2 ویروس انفلوانزای A/H1N1/NewCaledonia و بیان آن در سلول پروکاریوتیک

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر امیر قائمی

اساتید همکار

آزاد اسلامی واحد قم

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

 

خدیجه پرویزی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ارزیابی سیستم رهایش siRNA با استفاده از نانو حامل کایتو زان برای سرکوب تکثیر ویروس آنفلوانزا (H1N1  )

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه محل تحصیل

1391

سال

 

رضوان توکلی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ساخت وکتور بیانی واجد ناحیه سر کروی هماگلوتینین ویروس آنفولانزای A/H1N1 و بیان آن در سلول های یوکاریوتیک

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر معصومه توسط خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

سمانه  حسین زاده

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

جداسازی و کلون نمودن زیر واحد بزرگ پروتئین هماگلوتینین انفلوانزای نوع A (H1N1) در ناقل بکمید به منظور ساخت باکیلوویروس نو ترکیب

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

آتنا یوسفی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی

مقطع تحصیلی

کلون نمودن ژن هماگلوتینین آنفلوانزای نوع آ Novel A(H1N1 )  در ناقل بکمید و بیان پروتئین مربوطه در سیستم بیانی باکیلوویروس

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فاطمه فتوحی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

سارا نجفی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

جداسازی کلونینگ ژن نور آمینیداز (NA) ویروس انفلوانزا A(New  Caledonia H1N1) در وکتور بکمید به منظور ساخت با کیولو ویروس نوترکیب و بیان آن در سلول حشرات

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فریدا بهزادیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد زنجان

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

محمد شناگری رشتی

نام دانشجو

دکترای تخصصی رشته ویروس شناسی پزشکی

مقطع تحصیلی

طراحی یک استراتژی نوین واکسن پرایم  بوست بارویروس آنفلوانزای سویه H1N1 با استفاده از نانو حامل وایروزوم بارگذاری شده با ژن های M1 و NP و ویروس غیر فعال شده: ارزیابی ایمنی زایی در مدل موشی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فرزانه صباحی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

شادی خدامرادی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ارزیابی کارایی واکسن ژنی برای ویروس انفلوانزا H1N1 /PR8 با استفاده از پلاسمید های بیان کننده ژن های M1  و NP در موش BALB/c

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد زنجان

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

زهرا سلمانی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مولکولی

مقطع تحصیلی

ساخت بکمید نوترکیب ژن ماتریکس (M1) ویروس انفلوانزا H1N1  به منظور بیان آن در رده های سلولی حشرات

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فریدا بهزادیان، دکتر فاطمه فتوحی

اساتید همکار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

 

الهه انور  

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی سرولوژیکی ویروس انفلوانزای H9N2 طیور در بین گروههای مختلف شغلی در 5 استان کشور ایران

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1390

سال

 

سمیرا  قادی

نام دانشجو

دکترای تخصصی بیماری های طیور

مقطع تحصیلی

مطالعه مولکولی ژن هماگلوتینین HA ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 جدا سازی شده از پرندگان زنده فروشیهای استان تهران در سال 1386

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمد حسن بزگمهری فرد، دکتر وحید کریمی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

 

فهیمه  موسوی 

نام دانشجو

کارشناس ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

ارزیابی کیفی محدود واکسن انفلوانزای کشته انسانی

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1389

سال

 

 

بهناز  حیدرچی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی سرمی و مولکولی حضور هماگلوتینین ویروس انفلوانزای انسانی در طیور تهران و اطراف تهران

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1388

سال

 

 

خدیجه  شیر محمدی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

تعیین ترکیب گلیکوزیلاسیون در گلیکوپروتئین هماگلوتینین ویروس انفلوانزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

پیام نور

دانشگاه محل تحصیل

1388

سال

 

 

یونس پیله ور سلطان احمدی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

ردیابی ویروس های آنفلوانزای پرندگان به روش ملکولیRT-PCR

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی

دانشگاه محل تحصیل

1387

سال

 

زيبا سلطاني

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

تعيين هتروژني ويروسهاي انفلوانزاي انساني شايع در شهر تهران

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1386

سال

 

 

عفت عليزاده

نام دانشجو

کارشناس ارشد میکرویولوژی

مقطع تحصیلی

مطالعه سرولوژيكي عليه ويروسهاي انفلوانزاي پرندگان در گروه های شغلی مختلف  مرغداريها در مقايسه با افراد غير شاغل

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زیستی

دانشگاه محل تحصیل

1386

سال

 

 

 

پروانه  مهربد

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

بررسي اثر ضد ويروسي نانوسيلور بر كشت سلولي ويروس انفلوانزا به روش RT-PCR

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر نسرین معتمدی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تهران

دانشگاه محل تحصیل

1386

سال

 

 

 

الهام  اميني

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

مقطع تحصیلی

کینتیک غیرفعال سازی شیمیایی ویروس انفلوانزا با استفاد ه از پلی اکسومتالات

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1386

سال

 

یاسین پناهی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی

ارزیابی و آنالیز نوکلئو پروتئین استخراجی از ویروس های انفلوانزای کشت شده در کشت سلولی MDCK و تخم مرغ جنینی دار

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر معصومه توسطی خیری، دکتر بهرخ فرهمند

اساتید همکار

دانشگاه پیام نور

دانشگاه محل تحصیل

1386

سال

 

 

مهسا شهیدی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد میکرب شناسی

مقطع تحصیلی

راه اندازی کشت تعیین هتروژنی ویروس آنفلوانزا با استفاده از PT-PCR

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سید مسعود حسینی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1385

سال

 

 

شوری فروتن

نام دانشجو

دکترای دندانپزشکی

مقطع تحصیلی

بررسی آلودگی با HBV تجهیزات و سطوح کار در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران پس از ضد عفونی با رقت 2:100 از محلول هیپوکلرایت سدیم 5% و استفاده از روکش های یک بار مصرف در سال 1384

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سکینه آرامی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1385

سال

 

 

زرین  شریف نیا

نام دانشجو

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی تاثیر فرکانس های مختلف میدان مغناطیسی بر روی بیان ژن اینترفرون گاما (IFN-g) در موش های نژاد BALB/c

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر ربابه رضایی پور کاردوست، دکتر بهرام کاظمی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1384

سال

 

 

محمد علی ناد علی

نام دانشجو

دکترای دندانپزشکی

مقطع تحصیلی

بررسی اثر سه نوع ماده ضدعفونی کننده در رفع آلودگی وسایل دندانپزشکی به هپاتیت B

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سکینه آرامی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1384

سال

 

 

وحید کریمی

نام دانشجو

دکترای تخصصی رشته بیماری های طیور

مقطع تحصیلی

مشخصات مولکولی ژن هماگلوتینین ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H9N2 در ایران طی سالهای 81-77

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد، دکتر دلاور شهباز زاده، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی

دانشگاه محل تحصیل

1383

سال

 

 

مریم اوتادی

نام دانشجو

دکترای تخصصی مهندسی شیمی

مقطع تحصیلی

میکروکپسولاسیون سلولی با استفاده از پلیمرهای طبیعی

عنوان پایان نامه/ رساله

کتر آزاد خیرالعموم، دکتر علی وزیری یزدی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

دانشگاه محل تحصیل

1382

سال

 

 

آزاده  برفروشان

نام دانشجو

دکتری دندانپزشکی

مقطع تحصیلی

بررسی آلودگی ویروسی (HBV) تجهیزات و سطوح کار در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال 1382

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر سکینه آرامی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1382

سال

 

 

سیمین عباسی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

بررسی روند تکثیر ویروس انفلوانزایA در کشت سلولی MDCK و Vero

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر محمود شمس شهر آبادی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه محل تحصیل

1381

سال

 

 

مهتاب علی نژاد

نام دانشجو

کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی

مقطع تحصیلی

بررسی ایمنی زایی شکل های کوتاه شده پروتئین GP63 لیشمانیا ماژور کاربرد آن در تهیه واکسن علیه لیشمانیوز ( درمدل حیوانی)

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر صالح محقق حضرتی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت

دانشگاه محل تحصیل

1378

سال

 

حکیمه محمدی

نام دانشجو

کارشناسی ارشد علوم بهداشتی رشته ویروس شناسی

مقطع تحصیلی

سرواپیدمیولوژی وجداسازی ویروس های آنفلوانزای C,B,A در ایران در سال 1376

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر طلعت مختاری آزاد، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه محل تحصیل

1378

سال

 

 

امیر علی نقی

نام دانشجو

دکترای علوم آزمایشگاهی

مقطع تحصیلی

بررسی وجود آنتی بادی ضد پروتئین نوترکیب rGp63 Gp63 در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی به روش الیزا

عنوان پایان نامه/ رساله

دکتر فریدون مهبودی، دکتر معصومه توسطی خیری

اساتید همکار

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه محل تحصیل

1378

سال