جلسه شورای راهبری انستیتو پاستور ایران

 

جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت انستیتو پاستور ایران در روز سه شنبه مورخ 98/11/15 با حضور اعضا شورا با دستورکار بررسی اصلاح نظام اداری (دوره دوم) در سالن ابوریحان با حضور اعضای تشکیل گردید:

 • جناب آقای دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران
 • جناب آقای دکتر حسنی مشاور اداری و مالی انستیتو
 • جناب آقای دکتر بوذری معاون تحقیقات فناوری آموزش
 • جناب آقای دکتر تیموری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
 • جناب آقای منصوری نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
 • جناب آقای مهندس کاویانپور مدیر تولید و برنامه ریزی مجتمع
 • جناب آقای عبادی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی
 • جناب آقای رحیمی سرپرست دبیرخانه امور هیات علمی
 • جناب آقای مهندس احکامی رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات
 • سرکار خانم مفیدی کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 • جناب آقای شیرازی رئیس اداره توسعه و تحول اداری
 • جناب آقای برغانی کارشناس ارزیابی عملکرد
 
 
   

 

سیستم چت آنلاین