مراجعه کننده گرامی ، نظرها ، پیشنهادات و انتقادهای سازنده شما سبب بهبود ارائه خدمات خواهد شد در صورت وجود هرگونه پیشنهاد و انتقاد با شماره تلفن های زیر و یا آدرس پست الکترونیکی زیر تماس حاصل فرمایید.

 

بخش سل و تحقیقات ریوی
 
تلفن: 02166968853
 
فاکس: 02166496721