• تعداد اختراعات ثبت‌شده در 5 سال گذشته: 2 اختراع


  • کیت تشخیص پیش از تولد با استفاده از تکنیک واکنش زنجیرهٔ پلیمراز در مرتبه واقعی (دکتر رضا مهدیان)
  •  

  • - فرآیند بیوانفورماتیکی جهت تعیین ساختار سه‌بعدی کمپلکس‌های پروتئینی (دکتر مرتضی کریمی پور)