بخش پزشکی مولکولی

 

بخش پزشکی مولکولی پس از تفکیک از بخش بیوتکنولوژی در سال 1386 تأسیس گردید تا با فعالیت مستقل تمامی توان علمی خود را در زمینه های زیر به کار گیرد :
 
1-  ژنتیک انسانی (بخصوص در بیماریهای هموگلوبینوپاتی،هموفیلی و دیستروفی عضلانی دوشن)، بیولوژی سرطان (بخصوص جهت شناسایی مارکرهای توموری جدید و ارزیابی مارکرهای ژنومی برای پیش بینی پاسخ به درمان)
 
2-    بیماری های قلبی - عروقی .
 
 ریاست این بخش هم اکنون بر عهده آقای دکتر رضا مهدیان  (MD,PhD)می باشد. این بخش با گسترش دامنه تحقیقات و تشویق همکاری
 
بین گروهی چه در سطح پاستور و چه در سطح کشور امکان ارتقاء کیفیت و کمیت پروژه های تحقیقاتی و خدمات تشخیصی را فراهم نموده است.
 
به طور کلی این بخش به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: خدماتی و تحقیقاتی
 
در بخش خدماتی، آزمایشات مربوط به بیماریهای ژنتیکی و همچنین تشخیص قبل از تولد (PND) تشخیص برای بیماریهای زیر انجام می شود.
  • سندرم تالاسمی
  • هموفیلی 
  • دیستروفی عضلانی دوشن
در بخش تحقیقاتی، دانشجویان فوق لیسانس و دکتری در حال انجام پروژه های مختلفی هستند که تحت نظارت بخش پزشکی مولکولی می باشند. این پروژه ها به صورت خلاصه در قسمت"پروژه های در حال انجام "توضیح داده شده اند.

سیستم چت آنلاین