معرفی و اهداف بخش:


گروه تحقیقات مالاریا در سال 1379 در بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور پایه گذاری و سپس در سال 1386 بعنوان بخش مستقل و با عنوان " گروه تحقیقات مالاریا و ناقلین (MVRG)" در مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی مورد تأیید قرار گرفت. از آنجایی که رسالت اصلی انستیتو پاستور ایران پایش و کنترل بیماریهای عفونی از طریق پیشگیری و درمان می باشد، لذا هدف این بخش شامل مبارزه با بیماری مالاریا و سایربیماریهای ناقل زاد در سطح کشور، منطقه مدیترانه شرقی و جهان با تکیه بر تحقیق و توسعه کاربردی و همگام با استراتژیهای توصیه شده سازمان جهانی بهداشت می باشد. این مهم از طریق تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف ژنومیکس و پروتئومیکس شامل: تحقیق و توسعه واکسن ضد مالاریایی، طراحی و توسعه داروی ضد مالاریایی، تشخیص گونه انگل پلاسمودیوم و ناقل آن، پایش مقاومت دارویی و مقاومت به حشره کش ها با تکنیکهای نوین، تعامل انگل با میزبان و استفاده از تکنیک های ترانسژنیک و پاراترانسژنیک محقق می گردد. از طرفی استفاده از حشرات و فرآورده‌های آنها بصورت طبیعی و نوترکیب با هدف درمان و ارتقای سطح سلامت جامعه از اهداف مهم دیگر این بخش می باشد. همچنین همکاری با برنامه ملی کنترل و حذف مالاریا، سازمان جهانی بهداشت، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور و همچنین شبکه انستیتو پاستورهای جهان از اولویت خاصی برخوردار است.
ازسال 1392 با برقراری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 15189ISIRI-ISO از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت، این بخش موفق به کسب عنوان «آزمایشگاه مرجع کشوری مولکولی مالاریا» شد. پس ازآن نیز با کسب ISO-18001 (ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان) و ISO-13485 (تولید تجهیزات و وسایل پزشکی)، توانسته با رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقا و به روز کردن تکنیکها، روشها و فعالیتهای خدمات تخصصی را به کلیه واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی همچون WHO برای کنترل، تحقیق و آموزش بیماری‌های ناقل زاد ارائه نماید.

در راستای گسترش همکاریهای بین المللی، انتقال تکنولوژی و تبادل نیروهای تخصصی، بخش MVRG بعنوان عضوی از شبکه مالاریایی RIIP (شبکه بین المللی انستیتو پاستورهای جهان) و همچنین شبکه مالاریاییPAYAMENT  (ایران، پاکستان و افغانستان) در WHO/EMRO مشغول فعالیت می باشد. همکاریهای شبکه ای مالاریا در داخل کشور نیز با هماهنگی مرکز کنترل بیماریها و از طریق آزمایشگاه مرجع کشوری مولکولی مالاریا در MVRG با مراکز بهداشتی-درمانی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مدیریت می شود.

سیستم چت آنلاین