بخش قارچ شناسی

 

با توجه به رسالتی که برای انستیتو پاستور ایران در دیده‌بانی بیماری‌های قارچی و بالأخص بیماری‌های قارچی نوپدید و بازدید در کشور در نظر گرفته‌شده است، این بخش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود را بر دنباله‌روی از این رسالت راهبردی متمرکز کرده است. بخش قارچ‌شناسی انستیتو پاستور ایران در سال 1340 با هدف تشخیص، کنترل و درمان عفونت‌های قارچی تأسیس گردید. این بخش با تکیه بر کارکنان مجرب و امکانات بهینه در راستای تحقق اهداف بهداشتی- درمانی کشور در زمینه‌های مختلف شامل تشخیص انواع عفونت‌های قارچی، تحقیقات مربوط به پیشگیری، کنترل و درمان این عفونت‌ها فعال است. تاکنون طراحی و سازمان‌دهی آزمایشگاه‌ها، آموزش، طراحی و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، سیستم آنلاین پذیرش و پاسخگویی بیماران، تهیه کلکسیون قارچ‌های بیماری‌زا و نوآوری‌هایی در قالب طراحی شبکه کشوری قارچ‌شناسی پزشکی انجام‌گرفته است. تدریس واحد قارچ‌شناسی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد، پذیرش کارورزان برای دوره دکتری تخصصی جهت آموزش قارچ‌شناسی بالینی، اجرای پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی قارچ‌شناسی، انجام طرح‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف قارچ‌شناسی، شرکت در مجامع علمی بین‌المللی و تألیف و ترجمه کتاب و انتشار مقالات علمی پژوهشی از اهم فعالیت‌های این بخش به شمار می‌آید. 

 رییس این بخش دکتر زهرا جهانشیری می‌باشند

 

سیستم چت آنلاین