بخش فيزيولوژي و فارماكولوژي در سال 1375 با الگوگيري از بخش علوم اعصاب انستيتو پاستور پاريس تاسيس گرديد.

 

فعاليتهاي عمده بخش:

 

·         انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در عرصه علوم اعصاب

·         طراحي و ارزيابي واكسن.

·         طراحي و كشف مولكولهاي جديد دارويي با منشا گياهي و شيميايي.

·         مطالعه و ارائه راهكارهاي جديد دارويي جهت مقابله با بروز مقاومت دارويي.

·         تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

انجام بيش از 50 طرح پژوهشي، چاپ بيش از يكصد مقاله در مجلات معتبر پژوهشي و تربيت بيش از يكصد دانشجوي كارشناسي ارشد و دكترا نتيجه اين فعاليتها بوده است.

جهت گيري اخير بخش به سمت انجام پژوهش های بنیادی-کاربردی در زمينه بيماريهاي صعب العلاج و عفوني و استفاده از اين دانش در توسعه فراورده هاي دارويي و بيولوژيك مي باشد.

سیستم چت آنلاین