تاریخ تأسیس: 1338

 

مأموریت:

سل یکی از بیماری‌های عفونی دیرینه انسان است و با وجود روش‌های نوین مبارزه با آن انتشار گسترده‌ای دارد. آنچه مشکلات ناشی از سل را افزایش می‌دهد روش‌های درمان نادرست، ایجاد باسیل‌های مقاوم به داروهای موجود و نقش عفونت HIV به‌عنوان عاملی مهم در گسترش سل است. به همین دلیل در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت بیماری سل را به‌عنوان یک فوریت جهانی اعلام نمود.

 کشور ما در منطقه‌ای قرار دارد که همسایگان آن کشورهای با میزان بالای بیماری سل هستند که این خود می‌تواند مشکلات ناشی از بیماری را افزایش دهد. با توجه به اینکه مؤثرترین روش پیشگیری از بیماری سل، درمان مؤثر بیماران است. اهمیت درمان صحیح، مخصوصاً بیماران ریوی خلط مثبت به‌وضوح مشخص می‌گردد.

برای کنترل بیماران سل باید سیستمی در نظر گرفته شود که بیماران مشکوک به سهولت به آزمایشگاه و درمان صحیح دسترسی داشته باشند.

بخش سل و تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران در سال 1338 پایه‌گذاری گردید. این بخش از  قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مراکز تشخیصی و مطالعاتی سل در کشور است.

که در طول 50 سال گذشته نقش مهمی در کنترل بیماری داشته است. این بخش با پذیرش سالانه صدها بیمار مشکوک به سل و فعالیت خدماتی، تشخیصی و تحقیقاتی و نیز همکاری بین‌المللی، منطقه‌ای و کشوری  به بیماریابی هدف‌دار مبتنی بر استراتژی سازمان جهانی بهداشت می‌پردازد.    

رییس بخش: آقای دکتر ابوالفضل فاتح 

 

 

تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی TB، آزمایشگاه‌های استاندارد Clean room، آزمایشگاه تشخیصی روتین سل و بانک‌های میکروبی سویه‌های توبرکلوزیس حساس و مقاوم به دارو، بخشی از فعالیت‌های تخصصی سخت‌افزاری و تجهیزات تخصصی این دپارتمان را تشکیل می‌دهند. 

سیستم چت آنلاین