بخش بیوتکنولوژی پزشکی در سال 1372 با هدف آغاز تحقیقات مرتبط با زیست‌فناوری پزشکی در انستیتو پاستور ایران تأسیس گردید. این بخش در سال 1376 رسماً به‌عنوان مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی شناخته شد.
از آن زمان تاکنون بخش بیوتکنولوژی چه از لحاظ فعالیت‌های تحقیقاتی و چه از لحاظ تعداد محققین و امکانات آزمایشگاهی به سرعت توسعه‌یافته و در زمینه‌های مرتبط با حوزه زیست‌فناوری بخصوص تولید
داروهای نوترکیب پیشرفت‌های چشمگیری به دست آورده است.

عمده فعالیت‌های این بخش به‌طور خلاصه:
 
1- انجام پژوهش در راستای تولید پروتئین‌های داروئی نوترکیب در میزبان‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی
 
2- انجام پژوهش در راستای شناسایی بیومارکرهای تشخیصی و کاندیدهای واکسن
 
3- انجام پژوهش در راستای کشف و توسعه داروهای نوین
 
دکتر احمد عادلی     رییس بخش زیست فناوری پزشکی

سیستم چت آنلاین