بخش هاری انستیتو پاستور ایران مسئولیت تشخیص هاری و نیز مشارکت در حفظ و ارتقاء فرآیندهای پیشگیری و کنترل بیماری در کشور را داشته است. این بخش با سابقه بیش از چهار دهه، همکاری با سازمان جهانی بهداشت در راستای اهداف نظام سلامت کشوری و جهانی، گام‌های مؤثری برداشته است.
حفظ دستاوردهای علمی و فنی مبتنی بر سابقه دیرینه این بخش، پیشبرد و ارتقاء سطح کیفی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار دامنه فعالیت، در کشور و منطقه، مأموریت بنیادین این بخش است. گسترش و ارتقاء کمی و کیفی همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فنی دو یا چندجانبه فی‌مابین این مرکز و مراکز دولتی ذیربط و بین‌المللی به‌منظور پایش و مراقبت بهتر در حوزه مربوط به کنترل هاری با هدف نیل به‌سوی ریشه‌کنی بیماری نیز مأموریت این بخش در درازمدت است.


رییس این بخش آقای دکتر روزبه بشر می‌باشند.

سیستم چت آنلاین