فعالیت تحقیقاتی بخش به‌طور عمده روی ویروس‌های عامل هپاتیت (Viral Hepatitis) و ویروس‌های نقص ایمنی انسانی (HIV) متمرکز شده است که شامل 2 بخش تحقیقاتی و آزمایشگاه روتین است.

 

  1. بخش تحقیقاتی: استفاده از تکنیک‌های مختلف سلولی و مولکولی شامل مهندسی ژنتیک، کشت میکروبی و مخر، کشت سلولی یوکاریوت، Real time PCR، PCR، وسترن بلات، تست CTL، تکنیک‌های مرتبط با فلوسایتومتری و ...
     
  2. بخش آزمایشگاه روتین: که پس از سال 91 همکاری خود را به‌عنوان همکار آزمایشگاه مرجع آغاز کرد، در این بخش از تکنیک‌های مختلفی نظیر الایزا، Real time PCR، PCR و ... استفاده می‌شود.

 

رییس بخش: آقای دکتر محمدرضا آقاصادقی  

 

نام قبلی بخش: بخش هپاتیت، ایدز

تاریخ تأسیس: 1368

سیستم چت آنلاین