فعالیتهای پژوهشی این بخش شامل پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی در زمینه بیماری های مالاریا، لیشمانیوز، توکسوپلاسموز، هیداتیدوز و بیماریهای منتقله توسط بندپایان می باشد. فعالیتهای آموزشی شامل تدریس دروس مرتبط در دوره های کارشناسی ارشد و PhD، برگزاری کنگره ها، سمینارها، بازآموزی ها، کارورزی و کارآموزی و همکاری در انجام پایان نامه های دانشجویی در مقاطع عالی و ارائه مقالات علمی در کنگره های خارجی و داخلی می باشد. فعالیت های تولیدی شامل تولید آنتی ژنهای انگلی و کیتهای تشخیصی بیماری های انگلی می باشد. فعالیتهای خدماتی شامل تشخیص بیماریهای انگلی، ارزشیابی حشره کشها و جونده کشها و آزمایش آب از نظر آلودگی به انگل ها می باشد. از جمله فعالیتهای اجرایی این بخش شرکت اعضاء هیات علمی در جلسات بورد تخصصی، کمیته های کشوری، آموزشی و پژوهشی داخلی و داوری کتب و مقالات ارسالی می باشد.

 

دکتر ناصح ملکی راواسان      رییس بخش انگل شناسی

سیستم چت آنلاین