اطلاعات و آمار در رابطه با وضعیت ارائه خدمت سال 1401
 

ردیف

عنوان خدمت

شناسه خدمت

تعداد درخواست خدمت

تعداد تولید خدمت

تعداد تحویل خدمت

تعداد پشتیبانی خدمت

1

فروش تولیدات زیستی ( حیوانات آزمایشگاهی )

16011494000

5766

5766

5766

5766

2

ارائه آموزش در سطوح تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکترا

18041493000

600

600

600

600

3

فروش سویه های بالینی هلیکوباکتر پیلوری به مراکز تحقیقاتی کشور

16061492102

4

4

4

4

4

فروش سلول به صورت ویال یا فلاسک از بانک سلولی انستیتو پاستورایران

16061492101

335

335

335

335

5

تهیه و نگهداری بانک زیستی قارچهای بیماری زا و فروش سویه های قارچی

16061492100

8

8

8

8

6

تشخیص ژنتیک تالاسمی،فنیل کتونوریا(pku) و تحلیل عضلانی دوشن

16021491120

268

268

268

268

7

تشخیص بیماری های سیاه سرفه،دیفتری،عفونت سیاه زخم، ومسمومیت غذایی ناشی از بوتولیسم در بخش میکروب شناسی

16021491119

565

565

565

565

8

تشخیص فنیل کترنوریای غیرکلاسیک با متدهای بیوشیمی

16021491118

281

281

281

281

9

تشخیص بیماری سل

16021491117

2625

2625

2625

2625

10

تشخیص بیماریهای انتروباکتریاسه (شیگلا،سالمونلا و اشریشیاکلای)

16021491116

3

3

3

3

11

تشخیص بیماریهای مختلف ویروسی با استفاده از متدهای ویژه

16021491115

2171

2171

2171

2171

12

تشخیص بیماری های تب کیو،تولارمی و طاعون در بخش اپیدمیولوژی

16021491114

82

82

82

82

13

کشت هلیکوباکتر پیلوری از نمونه های بیوپسی

16021491113

1

1

1

1

14

تشخیص ویروس آنفلوانزا

16021491112

1573

1573

1573

1573

15

تشخیص هاری به روش ایمونوفلورسانس مستقیم

16021491111

6

6

6

6

16

تشخیص هاری به روش تزریق به حیوان حساس آزمایشگاهی

16021491110

17

17

17

17

17

تشخیص هاری به روش مولکولی

16021491109

3

3

3

3

18

تشخیص آزمایشگاهی هپاتیت و ایدز با استفاده از تکنیک‌های مختلف نظیر الایزا، Real time PCR، PCR

16021491108

36

36

36

36

19

آزمایش تعیین نئوپترین وبیوپترین در ادرار

16021491107

281

281

281

281

20

آزمایش تعیین کراتینین ادرار

16021491106

281

281

281

281

21

آزمایش تعیین فعالیت آنزیم بیوتینیداز به روش کمی

16021491105

281

281

281

281

22

آزمایش تعیین فعالیت آنزیم DHPR

16021491104

281

281

281

281

23

آزمایش اندازگیری میزان فنیل آلانین به روش HPLC

16021491103

281

281

281

281

24

انجام تست های هلیکوباکتر پیلوری

16021491102

1

1

1

1

25

تشخیص عفونت های قارچی جلدی و زیر جلدی بیماران

16021491101

2036

2036

2036

2036

26

تشخیص عفونت های قارچی سیستمیک در بیماران

16021491100

130

130

130

130

27

انجام تست MTT assay در بخش نانو بیوتکنولوژی

16051490124

2

2

2

2

28

تعیین ساختار دوم پروتئین ها

16051490123

3

3

3

3

29

انجام آزمونها بر مبنای تکنیک فلوسایتومتری

16051490122

1

1

1

1

30

تست آنتی باکتریال جهت شناسایی انواع خاص باکتریایی

16051490121

2

2

2

2

31

شناسایی اثرات مفید یا سمی داروها (لیپوزومه/پگیله کردن)

16011490120

1

1

1

1

32

تعیین پتانسیل زتا ذرات جهت استفاده در آزمایش های تحقیقاتی مرتبط با علم نانو

16051490119

3

3

3

3

33

تعیین سایز ذرات در آزمایش های تحقیقاتی پیشرفته

16051490118

26

26

 26

26

34

کروماتوگرافی(HPLC) آنالیزی (جدا سازی مواد بر اساس خواص الکتریکی، وزن مولکولی و PH)

16051490117

1

1

1

1

35

توموری کردن حیوانات آزمایشگاهی جهت بررسی در آزمایش های تحقیقاتی در زمینه شناسایی و درمان سرطان ها

16041490116

2

2

2

2

36

سونیکاسیون در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

16051490115

3

3

3

3

37

نگهداری در شرایط ویژه و خاص (انکوباسیون) در آزمایش های تحقیقاتی بیولوژیک

16051490114

3

3

3

3

38

ساخت انواع نانو ذرات فلزی پوشش دار و بدون پوشش در آزمایش های تحقیقاتی دارویی و بیولوژیک

16051490113

4

4

4

4

39

تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روشRFFIT

16041490112

46

46

46

46

40

آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری

16041490111

33

33

33

33

41

انجام آزمون الایزا بر روی نمونه های مراجعین به انستیتو پاستور ایران

16021490110

2

2

2

2

42

تحلیل داده های متابولومیکس در آزمایش های تحقیقاتی بیوشیمیایی

16051490109

2

2

2

2

43

انجام آزمایش های تخصصی فیزیکی و شیمیایی داروهای نو ترکیب

16051490108

11

11

11

11

44

آزمایش تعیین سنجش پروتئین در تست های تحقیقاتی بیولوژیک و دارویی

16051490107

1

1

1

1

45

تست تشخیصی و تعیین کمی کیفیت آب

16051490106

28

28

28

28

46

آزمایش اندازگیری فلزات سنگین به روش جذب اتمی

16051490105

1

1

1

1

47

سنجش رادیو ایزوتوپ ها در مواد مجهول

16051490104

3

3

3

3

48

اجرای کار آزماییهای بالینی

16051490103

9

9

9

9

49

سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک

16051490102

1000

1000

1000

1000

50

انجام آزمایش های حساسیت دارویی در نمونه های ارسالی از شرکتهای تولیدی

16021490101

18

18

18

18

51

انجام آزمایش های ضد قارچی بر روی نمونه های بالینی جدا شده از بیماران

16021490100

8

8

6

6

52

انجام کارآزمایی های بالینی ویژه

16051490103

4

4

1

1

53

ارائه خدمات واکسیناسیون

16021489100

40431

40431

40431

40431

سیستم چت آنلاین