• آغاز به کار مراحل تعویض کوئل های هوارسان ساختمان بالتازار 1/8/1400
  • مقاوم سازی برج های خنک کننده 10/8/1400
  • تجهیز دوباره نمونه گیری کرونا (مهد کودک سابق) جهت رفاه حال مراجعه کنندگان و ایمن سازی بیشتر محیط 99/08/01
  • انجام و اتمام برنامه عملیاتی شماره 2 سال 99- 99/07/23
  • انجام و اتمام برنامه عملیاتی شماره 1 سال 99 - 99/03/24
  • آماده سازی زیرساخت های مهد کودک سابق،جهت انجام نمونه گیی کرونا   98/12/06
  • با حمایت و پیگیری های مستمر معاونت محترم توسعه تا پایان سال جاری بحث ساماندهی فضای اداری میسر خواهد گردید  13/7/98 
  • امکان برقراری ارتباط داخلی بین انستیتوپاستورتهران با مجتمع تولیدی تحقیقاتی کرج از تاریخ 98/8/11 میسر گردید 
  • با دستور و پیگیری معاونت محترم توسعه پروژه تعویض لوله های سرمایش و گرمایش پوسیده داخل کانال به ترتیب اولویت و موقعیت آغاز گردید 
  • بازسازی و تعمیر اساسی آسانسور واکسیناسیون انجام پذیرفت  98/9/25 
  • تعویض لوله های 3 اینچ سرمایش و گرمایش داخل کانال ترمیک مربوط به هوارسان بخش ریوی به متراژ حدوداً 240 متر به همراه اتصالات و عایق کاری  98/11/26

سیستم چت آنلاین