تقدیر از برگزیدگان پژوهش انستیتو پاستور ایران در سال 1399

مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره پژوهشی سال 1399 انستیتو پاستور ایران در تاریخ 13 اسفندماه در حوزه پژوهشی انستیتو پاستور ایران برگزار گردید

مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره پژوهشی سال 1399 انستیتو پاستور ایران در تاریخ 13 اسفندماه در حوزه پژوهشی انستیتو پاستور ایران برگزار گردید. این برنامه امسال به دلیل اپیدمی کرونا به صورت جشن عمومی برگزار نشد. در این مراسم از محققین برگزیده ذیل با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد:

استاد برگزیده: دکتر محمدعلی شکرگزار

دانشیاران برگزیده: دکتر نظام الدین حسینی، دکتر فرزین روحوند

استادیاران برگزیده: دکتر ابوالفضل فاتح، دکتر آرش آرش کیا، دکتر مصطفی صالحی وزیری، دکتر ذبیح الله شجاع، دکتر مژگان شیخ پور

مولف برگزیده: دکتر سید داور سیادت

فناوران و  تولیدگران برتر: دکتر مهدی پریان و دکتر رحمان شکری

پژوهشگران غیر هیات علمی برگزیده: آقایان دکتر محسن چیانی و دکتر روزبه بشر و خانم فاطمه میرخانی

ارتقاء یافتگان به رتبه استادی: دکتر اعظم بوالحسنی، دکتر مرتضی کریمی پور و دکتر سید فضل الله موسوی

ارتقاء یافتگان به رتبه دانشیاری: دکتر عباسعلی راز، دکتر مهدی فرخی، دکتر زرین تاج ولدخانی 

کلمات کلیدی
احسان مشایخی
نویسنده :

احسان مشایخی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *