دوره آموزشی مجازی ایران مثبت 40 
همراه با اعطای گواهی پایان دوره و اهداء جوایز نقدی

ویژه اساتید، کارکنان و دانشجویان انستیتو پاستور ایران

آزمون به صورت تستی از روز شنبه 2 اسفند تا روز چهارشنبه 6 اسفند 99

 

 

ورود به سامانه آزمون مجازی (مهلت آزمون به پایان رسیده )

نام کاربری و رمز عبور : کد ملی،کد ملی  (بدون درنظر گرفتن صفر اولیه )

معرفی دوره

خلاصه دروس ایران مثبت 40


فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت اول

فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت دوم

فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت سوم

فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت چهارم

فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت پنجم

فیلم آموزشی ایران مثبت 40 قسمت ششم