رئیس آزمایشگاه: جناب آقای دکتر محمد ارجمند، ‌Ph.D هورمون شناسی، (هیأت‌علمی رسمی)


کارشناسان آزمایشگاه: خانم دکتر وهابی


حوزه فعالیت آزمایشگاه:


1- مطالعه پروفایل متابولوم بیماری‌های متابولیسمی بر اساس آخرین تکنیک‌های بیوشیمی پست ژنومیکس


2- مطالعه پروفایل متابولوم بیماری‌های عفونی در رابطه با پیشگیری و درمان بیماری‌ها


3- مطالعه اثرانگشتی متابولیسم بیماری‌های هورمونی و متابولیسمی


4- مطالعه بیوشیمیایی و پروفایل متابولیسم عوامل بیماری‌های عفونی مانند انگل‌های لیشمانیا، مالاریا و باکتری سل


5- مطالعه پروفایل بیماری‌های غدد و هورمون‌ها و نشان‌دار کردن متابولیت ها با مولد رادیواکتیو


6- آنالیز داده‌های بزرگ متابولومیکس بر تکیه بر علم کمومتریکس و مدل‌سازی و استفاده از شبکه‌های عصبی.


7- آموزش و برگزاری سمینار، کارگاه‌های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی همراه با انجام پایان‌نامه‌های دانشجوئی در مقطع کارشناسی ارشد دکتری