مدیر آزمایشگاه: دکتر ناصر نقدی؛ متخصص فیزیولوژی (هیأت‌علمی رسمی-استاد)
 
- کارشناس‌های آزمایشگاه: دکتر زهرا عزیزی دکتر داروساز، دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور (استخدام رسمی)، خانم سمیرا چوپانی؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی (قراردادی)
 
حوضه فعالیت آزمایشگاه:
 
خدمات: انجام تست‌های فیزیولوژیکی و فارماکولوژیکی برای داروهای صناعی و نوترکیب بر اساس استانداردهای فارماکوپه، همچنین مشاوره، طراحی و اجرای کارآزماییهای بالینی با همکاری متخصصین بالینی و دانشگاهی.
 
تحقیق، توسعه و فن‌آوری: مطالعه و تحقیق در خصوص مکانیسم‌های ایجاد بیماری‌های شایع همچون آلزایمر، مطالعه در خصوص مکانیسم‌های اعتیاد و روش‌های پیشگیری و درمان آن‌ها، مطالعه و کشف بیومارکرها برای بیماری‌های شایع و مزمن همچون آلزایمر به‌منظور تشخیص زودرس و ارائه استراتژی‌های جدید درمانی، طراحی و ارزیابی واکسن برای پیشگیری و همچنین طراحی و کشف مولکول‌های جدید دارویی برای درمان بیماری‌های فوق.