مدیر آزمایشگاه: دکتر مونا سلیمی؛ متخصص شیمی دارویی (هیأت‌علمی پیمانی- استادیار)
 
 - کارشناس‌های آزمایشگاه: خانم مرضیه طاهری کارشناس ارشد باکتری شناسی پزشکی(طرح نیروی انسانی)
 
حوزه فعالیت آزمایشگاه:
 
خدمات: انجام تست‌های سمیت دارویی، آنالیز دارویی و آزمون‌های سلولی ـ مولکولی برای داروهای صناعی، نیمه صناعی و مشاوره در زمینه منشأ طبیعی در راستای کنترل کیفی داروها و مشاوره در زمینه طراحی و سنتز دارویی
 
تحقیق و توسعه و فن‌آوری: بررسی مکانیسم مولکولی دخیل در ایجاد و پیشرفت بیماری سرطان و یافتن مارکرهای جدید در این زمینه، یافتن مکانیسم‌های مولکولی داروهای مورد مصرف در بیماری سرطان، طراحی و سنتز داروهای جدید مؤثر در درمان سرطان، مطالعه و بررسی اثر سلول‌های بنیادی در پیشرفت سرطان، انجام آزمون‌های تکمیلی in vivo جهت تکمیل بررسی اثرات داروهای مطالعه شده در فاز invitro در بیماری سرطان و طراحی داروهایی با منشأ گیاهی جهت درمان و بهبود زخم در مدل حیوانی.