مدیر آزمایشگاه: دکتر روزبه بشر)

 

کارشناسان: دکتر مریم فاضلی (هیات علمی)، دکتر فرزانه شیخ‌الاسلامی (هیأت‌علمی)، دکتر روزبه بشر، رویا مهدوی و حمید شاکریان (کارشناسان رسمی).

 


حوزه فعالیت: در این آزمایشگاه، قدرت ایمنی‌زایی (پتانسی) واکسن‌های هاری برای مصارف دامی و انسانی وارداتی و یا ساخت داخل به روش NIH (روش توصیه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از تأیید میزان ایمنی‌زایی واکسن‌های مورد آزمون در این آزمایشگاه، به اعتبار مهارت و تجربه موجود در مرکز رفرانس هاری و همکاری این مرکز با سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، اجازه ورود واکسن مذبور در بازار مصرف توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ونیز سازمان دامپزشکی کشور داده خواهد شد.


در واحد تحقیق و توسعه این آزمایشگاه، پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی واکسن‌های هاری و اثر ایمنی‌زایی آن‌ها در حال انجام است.