آزمایشگاه مرجع کشوری مولکولی مالاریا

 

این آزمایشگاه با هدف کمک به برنامه های کنترل و حذف مالاریا در مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت و WHO/EMRO در زمینه های ذیل فعالیت می نماید:

 

 1.  تشخیص و پایش مولکولی مقاومت به دارو های ضد مالاریایی 
 2.  تشخیص موارد بدون علامت مالاریا
 3.  تشخیص و تایید گونه های آلوده کننده در موارد مشکوک و وارده از سایر کشور های آندمیک مالاریا
 4.  ارزیابی برنامه های حذف مالاریا در ایران از طریق فراهم کردن اطلاعات پایه برای پایش تأثیر استراتژی های کنترل و حذف مالاریا با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی
 5.  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در سطوح منطقه ای و ملی
 6.  برگزاري كارگاه هاي ميداني براي به روز كردن اطلاعات كارشناسان منطقه اي در كشورهاي EMRO و محلي در ارتباط با برنامه حذف مالاريا
 7.  راه اندازی پروتکل ها و دستورالعمل های استاندارد برای استراتژی های حذف مالاریا در ایران
 8.  تشخیص و تایید گونه های حشرات و بندپایان مختلف ایران و سایر کشور های آندمیک 
 9.  انجام تست هاي تشخيصي عوامل عفونت ها (پلاسمودیوم، ویروس، باکتری، قارچ) در ناقلين
 10.  تشخیص و پایش مولکولی مقاومت به سموم و حشره کشها 
 11.  مشاركت در امر آموزش آزمايشگاه هاي مراكز بهداشتي-درماني و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كارگاه هاي آموزشي، دوره هاي بازآموزي كوتاه مدت و ميان مدت ملي، منطقه اي و ميداني 
 12.  مشاوره با ساير مراكز همكار در زمينه حل مشكلات و بهينه سازي روش هاي تشخيصي و تحقيقي مرتبط
 13.  مشاركت فعال در اجراي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت  (EQAS)
 14.  مشاركت در تدوين و به روز رساني دستورالعمل ها و استاندارد كشوري روش هاي تشخيص مالاريا با همكاري آزمايشگاه مرجع سلامت كشور و موسسه استاندارد
 15.  مشاركت در برنامه هاي كشوري، منطقه اي و بين المللي غربالگري مالاريا با همكاري مركز مديريت مبارزه با بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
 16.  همكاري در اجراي برنامه هاي مميزي داخلي و يا كشوري به درخواست آزمايشگاه مرجع سلامت كشور