آزمایشگاه فرمانتاسیون/کشت بافت و سلول‌های گیاهی و فرآیندهای بالادستی و پائین‌دستیآزمایشگاه ایمونوشیمی

 

مدیر آزمایشگاه: دکتر داریوش نوروزیان؛ متخصص بیوشیمی (هیأت‌علمی رسمی)

 

کارشناسان آزمایشگاه: علی فرهنگی (هم‌تراز هیأت‌علمی رسمی)، دکتر سید بهمن مؤمن (هیأت‌علمی رسمی)

 

حوزه فعالیت آزمایشگاه: اجرای تحقیقات پایه، اساسی و کاربردی در زمینه آماده‌سازی، تولید/فرآوری و بهینه‌سازی کیفی و کمی محصولات بیولوژیک /غیر بیولوژیک در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه‌صنعتی