مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد سیاح؛ متخصص فارماکولوژی (هیأت‌علمی رسمی-استاد)
 
- کارشناس آزمایشگاه: خانم سمیرا چوپانی کارشناس ارشد فیزیولوژی
 
خدمات: انجام تست‌های فارماکولوژی و توکسیکولوژی برای داروهای صناعی و نوترکیب بر اساس استانداردهای فارماکوپه های بین‌المللی، مشاوره، طراحی و اجرای کارآزمایی های بالینی با همکاری متخصصین بالینی و دانشگاهی، انجام بیواکی والانسی داروها در داوطلبین سالم و بیماران، تأمین موش‌های تروماتیک موردنیاز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 
تحقیق، توسعه و فن‌آوری: مطالعه و کشف بیومارکرها برای بیماری‌های شایع و مزمن همچون آلزایمر، صرع، سرطان و سایر بیماری‌های مشابه به‌منظور تشخیص زودرس و ارائه استراتژی‌های نوین درمانی، طراحی و ارزیابی واکسن برای پیشگیری از بیماری‌های فوق، طراحی و کشف مولکول‌های جدید دارویی برای درمان بیماری‌های فوق، مطالعه و ارائه راهکارهای جدید دارویی و غیر دارویی جهت مقابله با بروز مقاومت دارویی علیه بیماری‌های فوق و همچنین مطالعه استفاده از ابزارهای مهندسی پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری‌های فوق.