2- درمان های سلولی و مولکولی :

 

حوزه فعالیت این آزمایشگاه در خصوص استفاده از روش‌های سلولی و مولکولی نظیر سلول درمانی و ژن‌درمانی برای بیماری‌های مختلف ژنتیک و سرطان است. در این زمینه طرح‌هایی برای درمان تالاسمی بتا با استفاده از ژن‌درمانی در حال انجام است.