·         تولید پروتئین‌های نوترکیب ویروسی در سیستم یوکاریوت: کشت سلول‌های حشرات به ‌عنوان کارآمدترین و بی‌ضررترین سیستم بیانی یوکاریوتی که بیشترین شباهت را به سلول‌های پستانداران دارد در این بخش صورت می‌گیرد. پروتئین‌های نوترکیب ویروسی در سلول‌های حشرات با استفاده از سیستم بیانی باکولوویروس با کارایی بالا بیان می‌شوند و به عنوان واکسن‌های زیر واحدی در تحقیقات واکسن به‌کاربرده می‌شوند.

 

·         تولید پروتئین‌های نوترکیب ویروسی در سیستم پروکاریوت: پروتئین‌های نوترکیب ویروسی درباکتری E.coli بعنوان کارآمدترین و ارزان‌ترین سیستم بیانی تولید می‌شوند. از این پروتئین‌ها جهت مصارف واکسن‌های زیر واحدی و ابزار تشخیصی استفاده می‌شود.

 

·         آنتی­بادیها: کارهای تحقیقاتی مرتبط با ویروسهای تنفسی نیازمند استفاده از انواع آنتی بادیها می باشد كه در این زمینه  وابستگی شدیدی به واردات این اقلام وجود دارد. لذا با استفاده از ويروسها و آنتي ژن هاي ويروسي آنتی بادی اختصاصی پلی کلونال توليد میشود.

 

·         استخراج، تخلیص و سنجش پروتئین: پروتئین‌های بیان ‌شده در سیستم‌های یوکاریوتی و پروکاریوتی با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها و با استفاده از روش‌های غیر دستگاهی و دستگاهی تخلیص شده و مورد آنالیز کمی و کیفی قرار می‌گیرند.

 

·         مهندسی پروتئین‌های ویروسی (Protein engineering): با توجه به اهداف پژوهشی برای تهیه پروتئین‌های کاندید واکسن زیر واحدی و ژنی از طریق روش‌های بیوانفورماتیک و مهندسی ژنتیک، برنامه‌ریزی می‌شود و سپس با بکارگیری روش‌های عملی، ژن‌ها دستکاری ‌شده و در وکتور مناسب کلون و در میزبان‌های با قابلیت‌های خاص بیان می‌گردند.

 

·         مهندسی ساختارهای قندی پروتئین‌های ویروسی و سلولی (Glycoengineering): در این قسمت از فعالیت‌های پژوهشی با تهیه و انتقال سازه‌های واجد ژن‌های آنزیم‌های مسیر سنتز قندهای خاص، ساختار گلیکانی پروتئین‌های ویروسی و سلولی تغییر داده می‌شود تا قابلیت‌های ویژه‌ای برای پروتئین‌های ویروسی و سلول‌های مورداستفاده در کشت و تکثیر ویروس حاصل گردد.

 

·           طراحی و تهیه ترکیبات نوکلئوتیدی علیه ژن‌های ویروسی: به‌منظور مقابله با مقاومت‌های داروئی، از نوکلئوتیدهایی که در روند تکثیر ژنوم ویروس‌ها اثر ممانعتی دارند مانندsiRNA در قالب طرح‌های تحقیقاتی استفاده می‌گردد.

 

·           تکثیر ویروس و ساخت وایروزوم: در اختیار داشتن فناوری ساخت وایروزوم به‌عنوان یک ادجوانت تجاری و نیز ناقل ژن و پروتئین یکی از داشته‌های مهم و انحصاری این آزمایشگاه به شمار می‌رود.

 

·           فرمولاسیون در حامل‌های زیست سازگار: علاوه بر وایروزوم این آزمایشگاه بر روی سایر حامل‌های زیست سازگار نظیر کیتوزان با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه تهران تحقیقات مختلفی را به انجام رسانیده و در دست انجام دارد.

 

·           طراحی و تولید ویروسهای غیر فعال شده مبتنی بر اشعه گاما: پرتوهای الکترومغناطیس گاما با طول موج کوتاه و قدرت نفوذ بسیار بالا در زمینه غیر فعال­سازی پاتوژن­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. در مقایسه با سایر تکنیک­های غیر فعال سازی، غیر فعال­سازی ویروس­ها بواسطه تابش گاما با حداقل میزان تأثیر بر ساختار ویریون و نواحی آنتی ژنیک ویروس صورت می­گیرد.

 

فرمولاسیون پروتئین و ژنها در وایروزوم مشتق از ویروس انفلوانزا: علاوه بر نقش ادجوانتی وایروزوم امروزه تحقیقات گسترده‌ای نیز در زمینه‌ی کاربرد آن به‌عنوان یک ناقل واجد ژن یا پروتئین در دست انجام است و تاکنون در این آزمایشگاه چندین فرمولاسیون مختلف با استفاده از وایروزوم به انجام رسیده است. وایروزومهای حاصله جهت اهداف مختلفی از جمله حامل داروها، ژنها و پروتئینها در مدلهای بیماریهای عفونی و سرطانی مورد استفاده قرار می گیرند.