آزمایشگاه تحقیقات واکسن مالاریا:

در این آزمایشگاه در ابتدا تحقیقات پایه ای کاربردی در حوزه ایمونولوژی مولکولی، توسعه و ارزیابی تکنولوژی های نوین برای طراحی و اجرای تست های ایمونولوژیکی کاندیدهای واکسن، آنالیز تنوع ژنی و آنتی ژنی گونه های پلاسمودیوم، آنالیزهای بیوانفورماتیکی و ایمونوانفورماتیکی آنتی ژنها و نقش سیستم ایمنی در توسعه واکسن صورت می‌گیرد. همچنین بهبود سیستم های بیانی، بررسی سیستم های مختلف ادجوانتی و نانوپارتیکلها، استراتژی های متفاوت prime/boost و ایجاد و ارائه یک پلت فرم ارزان و کارآمد در توسعه واکسن خوراکی ضدمالاریایی در حال انجام می باشد.