مدیر آزمایشگاه: دکتر سید داور سیادت؛ متخصص باکتری‌شناسی (هیأت‌علمی رسمی)

 


  • کارشناسان آزمایشگاه: معصومه پر زده کارشناس آزمایشگاه (رسمی)، منیژه صداقت کارشناس ارشد آزمایشگاه (رسمی)، سارا عبدالهی کارشناس آزمایشگاه (قراردادی)

 


حوزه فعالیت آزمایشگاه: از وظایف این بخش بررسی و شناخت ژن‌های باکتریایی بیماری‌زا و تغییرات ژنتیکی باکتری‌ها و فعالیت در راستای فعالیت‌های تحقیقی سلولی – مولکولی در زمینه تشخیص سریع در جهت درمان بیماری‌های عفونی (نوپدید و باز پدید) همانند: سیاه‌سرفه، طاعون، دیفتری، وبا، تولارمی و...) است.