مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدمهدی اصلانی؛ متخصص باکتری‌شناسی (هیأت‌علمی رسمی)


  • کارشناسان آزمایشگاه: فهیمه شورج کارشناس آزمایشگاه (قراردادی)، امید نصیری (همکار طرح نیروی انسانی)، ریحانه بابایی (همکار طرح نیروی انسانی)
  •  

حوزه فعالیت آزمایشگاه: بررسی و تشخیص کلاسیک و مولکولی باکتری‌های بی‌هوازی ازجمله کلستریدیوم های نوروتوکسیک (بوتولینوم – تتانی) یا کلستریدیوم های انتروتوکسیک (دیفیسیل – پرفریجنس) در راستای درمان بیماری‌های گوارشی ایجادشده توسط قسمت اعظم این باکتری‌ها از فعالیت‌های این بخش است.