مدیر آزمایشگاه: دکتر داریوش نوروزیان؛ متخصص بیوشیمی (هیأت‌علمی رسمی)

 

کارشناسان آزمایشگاه: دکتر محمد اطیابی (هیأت‌علمی پیمانی)، مهری مرتضوی (قراردادی)

 

حوزه فعالیت آزمایشگاه: اصلاح سطوح مختلف با پلاسمای سرد. کونژوگه کردن پروتئین‌های تشخیصی و درمانی بر روی سطوح اصلاح‌شده با هدف تشخیص، درمان و پیشگیری. تحقیق در زمینه ایمونوسنسورهای فیزیکی و آرایه‌های پروتئینی