فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم منتشر شد(مهرماه 1398)

 

صندوق علمی مشترک راه ابریشم از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در قالب سه فعالیت پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، برگزاری کارگاه‌های مشترک و تبادل محققان حمایت می‌کند.

 

 

اختتامیه پنجمین دوره نمایشگاه های ایران فارما( مهرماه1398)

 

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما (دارو و صنایع وابسته) در کنار چهارمین نمایشگاه کتب تخصصی سلامت محور و سومین نمایشگاه رسانه های سلامت محور و همچنین نخستین نمایشگاه صنعت چاپ و بسته بندی دارو در روز پنجشنبه چهارم مهرماه به کار خود پایان داد.