معرفي


    انستيتو پاستور ايران موسسه اي تحقيقاتي توليدي و آموزشي است كه با هدف تامين بهداشت و سلامت جامعه در سال 1299 تاسيس شد در آن زمان ضرورت تاسيس موسسه اي علمي كه بتواند در زمينه هاي واگير فعاليت داشته و قادر به توليد برخي از واكسن ها باشد احساس مي شد بر اين اساس در تاريخ 23 اكتبر 1919 ميلادي (1298 شمسي) مذاكرات لازم بين هيات هاي ايراني و فرانسوي در انستيتو پاستور پاريس صورت گرفت و در تاريخ20 ژانويه 1920 ميلادي (1299 شمسي) قرارداد همكاري بين دو كشور به امضا رسيد. از اين زمان فعاليت رسمي انستيتو پاستور ايران آغاز شد كه اين فعاليت به لحاظ كمي و كيفي همچنان در حال گسترش است.

 

تاريخچه انستيتو پاستور ايران

    در سال  1298 و يك سال پس از جنگ جهاني اول، دولت ايران با آن كه هنوز از مصائب جنگ جهاني فوق آسوده نگشته و اثرات خانمان سوز لشكركشي و قحطي و بيماري را با بردباري تحمل مي‌كرد براي تعالي علم پزشكي و تحقيقات پيرامون انواع بيماريهاي واگيردار بومي به فكر تجديد روابط علمي خود با كشور فرانسه افتاد و حصول اين مقصود را به عهده هيئت نمايندگي سياسي خود كه براي شركت در كنفرانس صلح عازم پاريس بود واگذار نمود. هئيت نمايندگي ايران، در اول آبان ماه 1298 با مرحوم اميل رو، دانشمند مشهوري كه در آن موقع رئيس انستيتو پاستور پاريس بود، در انستيتو پاستور پاريس ملاقات نمود و در همان ملاقات اساس و شالوده تاسيس انستيتو پاستور ايران پي‌ريزي گرديد. سه ماه پس از اين ملاقات در تاريخ 30 ديماه 1299، مرحوم پروفسور رنه لگروكه از طرف انستيتو پاستور پاريس مامور رسيدگي بود موافقت‌نامه‌اي را كه در آينده سرمشق همكاري‌هاي فني ايران و فرانسه گرديد با وزير امور خارجه ايران به امضاء رسانيد و بدين ترتيب يك انستيتوي علمي و بهداشتي به نام انستيتو پاستور ايران در كشور ايران تاسيس شد.

 

سياست ها

سياست هاي ذيل بوسيله اين انستيتو دنبال مي شود:
انجام  تحقيقات پايه و کابردي در زمينه تشخيص بيماري هاي مختلف و ارايه روشهاي کنترل
انجام تحقيقات پايه و کاربردي در مورد ساخت محصولات بيولوژيک و آزمايشگاهي و پرورش حيوانات آزمايشگاهي
انجام تحقيقات در زمينه  علوم پايه پزشکي
برگزاري واحدهاي عملي مستقل در زمينه هاي مختلف تخصصي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي و آموزشي مشترک با مراکز مشابه در داخل و خارج از ايران

سیستم چت آنلاین